Alapana in Raga Vagadhishvari

"rāga sudhā rasa pānamu jēsi rājillavē manasā"

"Drink the nectarean draught of music, and shine, O mind!"  -Saint Tyāgarāja (1767-1847)

Upcoming

  • 16 Nov - Esplanade, Singapore

    with Thirumarugal Dineshkumar (violin), B Guru Raghavendra (mrdangam), & S Krishna (ghatam)

  • 24 Nov - TTD Nada Nirajanam, Tirumala

    with Akkarai S Sornalatha (violin), Akshay Anantapadmanabhan (mrdangam), & Chandrasekar Sharma (ghatam)© Vishaal R Sapuram, 2018