Alapana in Raga Vagadhishvari

"rāga sudhā rasa pānamu jēsi rājillavē manasā"

"Drink the nectarean draught of music, and shine, O mind!"  -Saint Tyāgarāja (1767-1847)

Upcoming

 • 26 Jul - with Delhi Chandrasekhar's percussion ensemble, Nada Neerajanam, Tirupati - available to view here
 • 3 Aug - Serene Pelican retirement community, Pondicherry

  with Sruti Sarathy (violin) & Akshay Anantapadmanabhan (mrdangam)

 • 4 Aug - private concert, Chennai
 • 23 Aug (5:30pm) - Sri Kanchi Kamakoti Pitha festival, Astika Samajam, Alwarpet, Chennai
 • 24-25 Aug - private concerts, Mahabalipuram
 • 5 Sep (6:00pm) - Nada Neerajanam, Tirumala

  with Sruti Sarathy (violin) & N C Bharadwaj (mrdangam)

 • 14 Sep - felicitation at Sri Shanmukhananda Sangeetha Sabha, Mumbai
 • 15 Sep-10 Nov - US jugalbandi tour with S Shantala (flute)

  with Aniruddha Bhat (mrdangam) & Payyanur Govinda Prasad (muharsing)© Vishaal R Sapuram, 2018