Alapana in Raga Vagadhishvari

"rāga sudhā rasa pānamu jēsi rājillavē manasā"

"Drink the nectarean draught of music, and shine, O mind!"  -Saint Tyāgarāja (1767-1847)

Upcoming:

 • 13 Apr - private concert, Anna Nagar, Chennai
 • 15 Apr - Shyama Shastri Festival, Kanchipuram

  with Umayalpuram Mali (mrdangam)

 • 15 May - Anna Nagar Music Circle, Chennai

  with Vijayaganesh (violin) & Umayalpuram Mali (mrdangam)

 • early June - workshop on compositions of Uttukkadu Venkata Kavi, Austin, TX, USA
 • Sep-Aug - US tour with R Raghul (violin) & Praveen Sparsh (mrdangam)

Recent:

 • 4 Apr - Ramanavami concert, Karaikkudi

  with Vijayaganesh (violin) & Umayalpuram Mali (mrdangam)

 • 25 Mar - 'Vadya Vidya' lecture-demonstration, Madison, WI, USA
 • 18 Mar - lecture-demonstration, Antarnaada, Sai Baba Temple, Austin, TX, USA

  with Abhishek Balakrishnan (violin) & Karun Salvady (mrdangam)© Vishaal R Sapuram, 2017