Alapana in Raga Vagadhishvari

"rāga sudhā rasa pānamu jēsi rājillavē manasā"

"Drink the nectarean draught of music, and shine, O mind!"  -Saint Tyāgarāja (1767-1847)

Upcoming

  • 19 Jan (4.30-6.30pm) - Asthika Samajam, Venus Colony, Alwarpet, Chennai

    with Akkarai S Sornalatha (violin) & K Sai Giridhar (mrdangam)

-->


© Vishaal R Sapuram, 2018